Autodesk Inventor Professional

Az Autodesk Inventor Professional hosszú évek óta a legnagyobb példányszámban eladott 3D-s tervezőrendszer a világon. Népszerűségét annak köszönheti, hogy tökéletesen egyesíti a professzionális megoldásokat az egyszerű használhatósággal.

autodesk

Kezdje el már ma megismerni az Inventort! 30 napos teljes értékű próbaverzió letöltése:
INVENTOR PROFESSIONAL TRIAL!

Az Autodesk Inventor Professional eszközei a tervezés teljes folyamatát lefedik az alapkoncepció kidolgozásától, a konstrukció véglegesítéséig. A szimulációk és különböző ellenőrzések alkalmazásával csökkenthető a valós prototípusok száma.

Az Inventor Professional szinte bármilyen CAD formátumot kezel

Az AnyCAD támogatás eredményeképpen az Inventor Professional már nem csak belső Autodesk-es formátumokat olvas be mint az AutoCAD DWG, hanem rengeteg egyéb file-formátumot is kezel. Az alábbi fájlok konvertálás nélkül hivatkozhatók az Inventor modellekben:

  • Alias
  • Catia
  • Solidedge
  • Solidworks
  • NX
  • Proe/Creo
  • Step, Stp
  • 2D DWG

Nagy összeállítások kezelése az Inventor Professional-ben

Használja ki a 3D tervezés előnyeit nagy elemszámú összeállítások fejlesztésében is. Az Inventor Professional lehetővé teszi, hogy takarékoskodjon a számítógép erőforrásaival, így rendszerfejlesztés nélkül is hatékonyan tudja kezelni konstrukcióját. Részletességi szintek definiálásával teljes mértékben megszabható, hogy a tervezési folyamat adott pillanatában a szerkezet mely komponensei legyenek betöltve a memóriába. Az így létrehozott részletességi szintek között könnyedén lehet váltani, attól függően, hogy a munka elvégzéséhez éppen melyik rész-összeállításra van szükség. Már az összeállítás megnyitásakor be lehet állítani, hogy annak mely részei legyenek a memóriába töltve, ezzel is gyorsítva a munkát. A rendelkezésre álló erőforrásokat a kapacitásmérőn folyamatosan nyomon lehet követni és szükség esetén néhány kattintással módosítani lehet a részletességi szintet.

 

Vázszerkezetek tervezése Inventor Professional rendszerrel

A vázszerkezet-készítő használatával az idomacélokból, zártszelvényekből készített konstrukciók tervezése hatékonyabbá tehető. A szabványos profilok egyszerűen beilleszthetők, a végkialakítások pedig automatizált módon kiképezhetők. Az elhelyezett szelvények idomulnak a szerkezet méreteihez és alakjához, így az utólagos módosításokat is gyorsan végre lehet hajtani. Az Inventor Professional “Skeleton” modellezési technikáját alkalmazva, a szabványos profilok elhelyezésekor csak egy alaptestre van szükség. Az alaptest élei és vázlatai egyértelműen meghatározzák a vázelemek méretét és pozícióját. Az alaptest változtatásának hatására a szoftver újraszámolja az alkatrészeket, ezért azok javításával, újrakényszerezésével nem kell foglalkozni. A szelvények elhelyezésénél ki lehet választani a profil nevezetes fogópontjait, amit eltolási és elforgatási értékekkel tovább lehet pontosítani.

A beépített eszközökkel az elágazások, valamint a sarok- és végkialakítások könnyen elkészíthetők. A gérbevágásoknál, felülettel történő metszéseknél, vagy felületig végzett hosszabbításnál hegesztési hézagokat is lehet definiálni. A modellt ezt követően hegesztési varrattal és hegesztési információkkal lehet ellátni. A szelvények között minden szabványos alakú és méretű változat megtalálható, azonban ez az adatbázis tetszőlegesen bővíthető egyedi vagy saját profilokkal. A feltöltött elemek lemezből hajlított alkatrészek is lehetnek, ebben az esetben a vázszerkezet elkészültét követően a össz lemezszükséglet is lekérdezhető.

Az Inventor Professional tervezést gyorsító eszközei

Túlléphet a vázlatok és kényszerezés szintjén, felgyorsíthatja munkáját, ha olyan alkatrészekkel dolgozik, melyek műszaki kapcsolatokon, nem pedig geometriai leírásokon alapulnak. A mérnöki kézikönyv, a gépészeti számítások és a részegységkészítők az új tervezést segítő eszközök, a Design Accelerator részei, amelyek segítik a valós attribútumokon, például a sebességen, teljesítményen és anyagjellemzőkön alapuló alkatrész- és összeállítás-létrehozási folyamatok automatizálását. A gyakran használt gépelemek tervezését, elemzését és létrehozását funkcionalitási és specifikációs követelmények alapján végezheti el. Valós tulajdonságokon alapuló alkatrészeket és összeállításokat hozhat létre, és olyan feltételeket alkalmazhat, mint például a teljesítmény, sebesség, nyomaték, anyagjellemzők, üzemi hőmérsékletek és kenési feltételek.

Az Inventor Professional részegységkészítő eszközei megoldást kínálnak a gépészeti tervezés során leggyakrabban előforduló problémákra. A Design Accelerator segítséget nyújt többekközött csavar- és reteszkötések, tengelyek, fogaskerék-, szíj-, lánc- és csigahajtások tervezésben, vagy csapágyválasztásban egyaránt. Az automatikus modellgenerálás mellett nagy segítséget jelent, hogy az iparban alkalmazott mérnöki számításokra és ellenőrzésekre is van lehetősség, valamint a szoftver figyelmeztet az esetleges konstrukciós hibákra is.

Lemezalkatrészek modellezése az Inventor Professional-ben

Az Inventor Professional speciális környezetet kínál a lemezalkatrészek hatékony tervezésére, ahol a modellező eszközök az iparban alkalmazott lemezalakító technológiák szerint lettek kidolgozva. A szofvter automatikusan generálja az alkatrész terítékét, ami közvetlenül felhasználható a szükséges műszaki dokumentáció elkékészítésre, gyártásra és anyagszükséglet számítására egyaránt.A modell tulajdonságait befolyásoló paramétereket részletesen be lehet állítani a felhasznált anyagnak és technológiának megfelelően, így biztosítva a gyárthatóságot és a minden feltételt kielégítő készterméket. A stílusban megadott hajlítási sugár, hajlítási kicsípés, sarokkialakítás, és egyéb értékek kihatással vannak az alkatrész egészére, így az utólagos módosítások könnyen elvégezhetők egy-egy paraméter átírásával. A teríték számításánál konstans hajlítási tényezőt, speciális egyenletet, vagy hajlítási táblázatot egyaránt meg lehet adni a semleges szál helyének pontos leírásához.

A hagyományos lemezalkatrészek mellett speciális légtechnikai átmenetek, elszívók, anyagtovábbító berendezések, surrantók, stb. bonyolult formáinak előállítása is egyszerű az Inventorral. Az átmenet kialakításánál megadható, hogy a kívánt geometria hajlítógéppel vagy sajtolással, hengeríttéssel készül. Előbbi esetben az átmenet a beállított pontosság függvényében adódó számú hajlítással lesz közelítve, míg utóbbi esetben az átmenet és ezáltal a teríték is analitikusan készül el.
A lemezeken gyakran előforduló kivágásokat, illetve sajtolt vagy mélyhúzott formákat egyszerűen be lehet illeszteni az elemtárból, ami tetszőlegesen bővíthető. Modellezés közben a lemezalkatrész kiteríthető, majd a megfelelő módosításokat követően visszahajtható, így a terítéken felhelyezett formákat az Inventor visszaszámolja a modellre.

Ezzel a megoldással biztosítani lehet, hogy ami a gyakrolatban a terítékre kerül fel, majd a hajlítás során deformálódik, az a modellben is így kerül kialakításra.
Az elkészült lemezalkatrész modelljéről és terítékéről egyaránt készíthető asszociatív műszaki dokumentáció, ami a modell minden változását követi. A rajzon feltűntethetők a méretek mellett a hajlítási középvonalak, a hajlítások szögértékei, valamint a sajtolt-, mélyhúzott, alakzatok pozíciója és paraméterei is. Az Inventor automatikusan számolja a teríték befoglaló méreteit és a szükséges lemezmennyiséget egyaránt. Ezek az értékek feltűntethetők a műhelyrajzon, valamint komplett konstrukció esetén az egyes lemezalkatrészek terítékének anyagszükséglete is összegezhető.

Az Inventor szimulációs környezete – Végeselemes analízis

Az Inventor Professional nem csak a tervezésben segít, hanem a konstrukció ellenőrzésében is. A végeselem analízis során meg lehet vizsgálni, hogy az alkatrész vagy szerkezet hogyan reagál az igénybevételekre, illetve az eredmények figyelembevételével optimalizálni lehet a modellt és ezáltal minimalizálni lehet a költségeket.

A végeselem analízis eszközeivel alkatrészek és szerelt, illetve hegesztett konstrukciók egyaránt vizsgálhatók. A feladat lehet a szerkezetben ébredő feszültségek és deformációk ellenőrzése, saját frekvenciák lekérdezése, vagy méretoptimálás. Ugyanazon modellhez több tanulmányt is hozzá lehet rendelni és azokat közvetlenül össze lehet hasonlítani, így gyorsan ellenőrizni lehet különböző terhelések eredményét.

Az Inventor automatikusan felismeri a kapcsolódó felületeket így nagyon könnyen be lehet állítani az alkatrészek közötti kontaktokat. Pontosan definiálható, hogy a szerkezet egyes komponensei hegesztve vannak, elcsúszhatnak egymáson, vagy esetleg teljesen elválhatnak egymástól, ezzel is biztosítva a minél pontosabb eredményt.

A szoftver alkatrészenként határozza meg a háló méretét a felhasználó által beállított tulajdonságoknak megfelelően, így biztosítva az optimális hálózást. A számítást megelőzően megadhatók a konvergencia kritériumai, ennek megfelelően a szoftver addig ismétli a numerikus számítást és finomítja a hálót, amíg az eredmény a beállított hibahatáron belül nem változik.

A végeselem analízis számára a dinamikus szimuláció egyes időpillanataiban érvényes terhelések is átadhatók, így az alkatrészeket egy mozgás kritikus helyzeteiben is lehet ellenőrizni.

Műanyag alkatrészek tervezése Inventor-ban

Az Inventor Professional részét képezi egy olyan eszköztár, melynek parancsai a műanyagalkatrészeknél előforduló speciális alaksajátosságok gyors kialakítását teszik lehetővé.

A műanyag burkolatokon gyakran előforduló szellőzők viszonylag komplex geometriáját egyetlen vázlattal lehet definiálni. A vázlat tartalmazza a kontúrt, a hossz- és keresztirányú bordák nyomvonalait, valamint szükség esetén a szigeteket is. A szoftver a vázlat elemeit automatikusan vetíti az alkatrész felületére és ott elkészíti a bonyolult térbeli formát.

A csavarok számára kialakítandó tubusok minden paraméterét egyetlen parancs tartalmazza, így a pozícionálásához csak a középpontokat kell megadni. A tubus létrehozása során ki lehet választani, hogy az apa vagy az anya kerül kialakításra és az alap méreteken felül megadható a bordák száma, a lekerekítések, a kilökési ferdeség, stb.

Sok esetben szükség lehet sík, illeszkedő felületek kiképzésre az egyébként bonyolult geometrián. Ilyen esetekben szintén csak egy vázlatra van szükség, ami megadja a kontúrt. A szoftver úgy alakítja ki a kívánt felületet, hogy ahol kell hozzáad, ahol kell elvesz anyagot.

A Plastic Features eszköztárban megtalálható egy újfajta lekerekítés is, amely nem csak műanyag alkatrészeknél lehet hasznos. A Rule Fillet nem élhez kötött, hanem rugalmasan testreszabható szabályokon keresztül alaksajátosságokhoz, így sokkal nagyobb szabadságot biztosít az élkialakítások esetén.

Az eszköztárban megtalálhatók még a bepattanó kötések, valamint a peremezés, melyek paraméterei szintén egyetlen parancsban megadhatók.

Az Inventor Professional szimulációs környezete – Dinamikai analízis

A szimulációs környezetben meglehet vizsgálni egy szerkezet viselkedését az őt érő terhelések függvényében. A feladat lehet a csuklókban ébredő reakcióerők és ily módon az alkatrészeket érő terhelések meghatározása, sebesség és gyorsulás adatok lekérdezése, valamint mozgáspályák megjelenítése egyaránt.

Az esetek többségében a szerkezet mozgásának a vizsgálata a cél. Ebben az esetben definiálni kell a konstrukciót terhelő erőket, nyomatékokat, melyek ébredhetnek a szerkezet egyes pontjaiban, vagy közvetlenül a csuklókban. Ezek a terhelések lehetnek állandóak, vagy időben változók. Utóbbi esetben a változás alapfüggvényekkel leírható. Amennyiben a feladat fordított, az egyes szerkezeti elemek mozgásának pályáját, sebességét, gyorsulását kell leírni és ezt követően az ehhez szükséges terhelések lekérdezhetők. Szükség esetén a súrlódásokat, csillapításokat is be lehet állítani és így a valóságot még jobban közelítő szimulációt lehet készíteni. A hagyományos csuklók mellett kontaktokat is meg lehet adni, így ütközés esetén a szoftver figyelembe veszi a testek kölcsönhatásából eredő változásokat is.

Az összeállítás egyes pontjai által leírt pályák lekérdezhetők, illetve átvihetők az alkatrész-környezetbe, így fel lehet használni ezeket a tervezéshez. A szimuláció eredményeképpen megállapíthatók a mozgás azon időpillanatai, amikor a szerkezet egyes részeit a legnagyobb terhelés éri. Ezekhez az időpillanatokhoz tartozó terhelések áttölthetők a végeselem modulba és ott elvégezhető az egyes komponensek vizsgálata. További lehetőség, hogy a dinamikai szimuláció videó fájlban rögzíthető, illetve a számítást követően renderelt animációt is lehet készíteni, így a valósághű mozgást egy valósághű környezetben lehet elhelyezni.

Szerszámtervezés az Inventor Professional szoftverrel

Az Inventor Professional a műanyagalkatrészek kialakításától a fröccsöntőszerszám tervezésén és a fröccsöntési folyamat szimulációján keresztül a teljes műszaki dokumentáció elkészítéséig megoldást kínál a mérnökök számára, így egyetlen rendszerben megoldható a teljes folyamat minden lépése.

Az eszköztár az iparban megszokott tervezési folyamat lépései szerint lett kialakítva és ehhez a modelltörténet is kiválóan igazodik. A konstrukció-készítés kulcsfontosságú feladatai automatizálhatók, így értékes időt spórolhat meg. A nagyméretű integrált gyártói adatbázisból közvetlenül illeszthetők be a MEUSBURGER, HASCO, FUTABA, stb. gyártók szerszámházai és egyéb komponensei.

A szoftver segítséget nyújt az oldalferdeségek ellenőrzésében, az osztófelület, valamint az ömledék- és hűtőcsatornák kialakításában, valamint a szerszám komponenseinek interaktív beillesztésében is. Az elkészült szerszám asszociatívan követi a műanyag alkatrész modelljének minden változását, így az utólagos módosítások egyszerűen elvégezhetők.

Az integrált Moldflow fröccsöntési szimuláció segítségével megvizsgálható és optimálható a műanyag alkatrészek fröccsöntéshelyes kialakítása, valamint a gátak száma és elhelyezkedése, amelyet a megfelelő műanyag-alapanyag kiválasztása után a szerszámüreg kitöltésének vizsgálatával lehet ellenőrizni. A megfelelő alapanyag kiválasztását több mint 8000 anyagot tartalmazó adatbázis segíti.

Renderelt képek és animációk készítése az Inventor Studio-val

A jó minőségű, valósághű renderelések és animációk létrehozásával bemutathatja a tervezési koncepciót, valamint javíthatja a kommunikációt és csökkentheti a fizikai modellek szükségességét. Az Autodesk Inventor Studio segítségével egyszerűbben férhet hozzá ehhez a speciális és általában drága funkcionalitásához, anélkül, hogy el kellene sajátítania egy különálló alkalmazás használatát.

Az Inventor Studio részletes beállítási lehetőséget kínál a megvilágítások, textúrák, kameraszögek és mozgások, valamint a környezet tekintetében egyaránt. Az egyszerű kezelőfelülettel ellátott professzionális eszközök lehetővé teszik, hogy a felhasználók gyorsan és hatékonyan készítsenek jó minőségű képeket és videókat a konstrukció fejlesztésének bármely fázisában.

A hagyományos kamera- és alkatrész mozgatások mellett, az összeállítási kényszerek és paraméterek változtatására, valamint komponensek láthatóságának és fényforrások tulajdonágainak módosítására is van lehetőség. Az egyes lépések indítása, leállíta és ez esetleges áttűnések könnyen összehangolhatók az időskála segítségével. Az Inventor Studio és a dinamikus szimuláció lehetőségeinek összehangolásával minden tekintetben valósághű animációk készíthetők.

Csőhálózatok tervezése az Inventor eszközeivel

Az Inventor speciális eszközeivel merev, hajlított és rugalmas csőhálózatokat egyaránt könnyedén lehet készíteni. A tervezőnek csak az útvonalak megadásával és az alkalmazott szabványok beállításával kell foglalkozni, az alkatrészeket a szoftver automatikusan generálja és illeszti a megfelelő helyre. A különböző berendezések, tartályok, fittingek összekötésében is segít a rendszer, az így kialakított útvonalak folyamatosan frissülnek a környezet változásának függvényében.

A csőhálózatok egyszerű kezelhetőségét a tervező által definiált szabályok biztosítják. Ezek a szabályok tartalmazzák a csőszakasz jellegét a beépíthető csövek típusát, maximális és minimális hosszát, a szoftver által automatikusan beillesztett könyökidomok típusát és más fontos paramétereket. Minden csőszakaszhoz más és más szabályt lehet rendelni és a szabályok módosítása után a szoftver újraszámolja az érintett útvonalakat.

Újabb idomok beillesztése esetén a program az érintett csőszakaszt módosítja, kettéosztja, vagy szükség esetén törli és ezeket fájlszinten is kezeli. A beállított szabályoknak megfelelően a fittingek csatlakozó elemei is automatikusan beillesztésre kerülnek, így a karimák, tömítések is felkerülnek a csőszakaszra.

A tartalomközpont tetszőleges mértékben bővíthető saját, vagy más gyártók elemeivel és az így készített adatbázis másokkal is megosztható. Az így elkészített idomok, tolózárak, szelepek a többi szabványos elemhez hasonlóan használhatók fel.

Az összeállításokhoz hasnolóan teljes értékű rajzi dokumentációt lehet készíteni, akár a teljes csőhálózatról, akár annak egyes szakaszairól. A darabjegyzékben feltüntethető a különböző szabványú csövek összesített hossza és darabszáma, ezen adatokat az Inventor automatikusan frissíti minden módosítást követően.

Az Inventor hivatalos oldal ITT érhető el!
 

Témafelelősök:

Antal Iván
Értékesítési tanácsadó
+36 1 273 3414
+36 30 212 9088
ivan.antal@cads.hu
Farkas Attila
Értékesítési és technikai
tanácsadó
+36 1 273 3416
+36 30 559 0497
attila.farkas@cads.hu