Inventor 2023

Hatékonyabb együttműködés, kommunikáció és adatmegosztás, teljesítménynövelő fejlesztések 

Autodesk Inventor Professional

Az Autodesk Inventor Professional 3D gépészeti CAD rendszer teljeskörű megoldást ad a tervezés során felmerülő problémákra az alapkoncepció elkésztésétől a szimulációs vizsgálatokon át a részletes műszaki dokumentáció kidolgozásáig. A szoftverbe integrált komplett eszköztár és adatbázis a mérnöki munkát hivatott leegyszerűsíteni és felgyorsítani, csökkentve ezáltal a termékfejlesztési ciklusidőket, a fizikai prototípusok számát és a költségeket. A beépített automatizációs lehetőségek használatával az időigényes, ismétlődő részfeladatok helyett az érdemi munkára és innovációra lehet fókuszálni, ami jobb megtérülést és ezáltal versenyelőnyt biztosít a cég számár a konkurensekkel szemben. Az évről évre dinamikusan fejlődő szoftver komplexitása ellenére a letisztult és intuitív kezelőfelületnek köszönhetően könnyen tanulható és egyszerűen használható, ami szintén fontos elvárás a felhasználók részéről.

Érdekel az Autodesk Inventor Professional szoftver, ajánlatot kérek!

A legfontosabb fejlesztések az Inventor 2023-as verzióban

Az Autodesk Inventor legújabb verziójában megjelent újdonságok segítenek a tervezésre és a fejlesztésre fókuszálni. A biztonságos adatmegosztást a Revit és az Inventor között a továbbfejlesztett platform-alapú megközelítés a rendezett és zökkenőmentes BIM-MCAD átjárhatóság biztosítja. Az új, Inventorba integrált Fusion 360 eszköztár egyszerűsíti a kommunikációt a két szoftver között és egyúttal közvetlen elérést biztosít az Inventorból a Fusion 360 fejlett gyártás-, generatív tervezés- és elektronikai tervezési munkafolyamataihoz. Az alkatrész-, az összeállítás- és a rajz környezetben végzett fejlesztések a tervezők mindennapi munkáját támogatják. Ezek a fejlesztések, valamint a rendelkezésre álló erőforrások egyre jobb kihasználása nyomán hatékonyabbá teszik munkát még úgy is, hogy jellemzően a tervek mérete és komplexitása is folyamatosan növekszik.

Az Inventor főbb funkciói

Használja ki a 3D tervezés előnyeit nagy elemszámú összeállítások fejlesztésében is. Az Inventor Professional lehetővé teszi, hogy takarékoskodjon a számítógép erőforrásaival, így rendszerfejlesztés nélkül is hatékonyan tudja kezelni a konstrukciót. Részletességi szintek definiálásával teljes mértékben megszabható, hogy a tervezési folyamat adott pillanatában a szerkezet mely komponensei legyenek betöltve a memóriába. Az így létrehozott részletességi szintek között könnyedén lehet váltani, attól függően, hogy a munka elvégzéséhez éppen melyik rész-összeállításra van szükség. Már az összeállítás megnyitásakor be lehet állítani, hogy annak mely részei legyenek a memóriába töltve, ezzel is gyorsítva a munkát. A rendelkezésre álló erőforrásokat a kapacitásmérőn folyamatosan nyomon lehet követni és szükség esetén néhány kattintással módosítani lehet a részletességi szintet.

A vázszerkezet-készítő használatával az idomacélokból készített konstrukciók tervezése hatékonyabbá tehető. A szabványos profilok egyszerűen beilleszthetők, a végkialakítások pedig automatizált módon alakíthatók ki. Az elhelyezett szelvények idomulnak a szerkezet méreteihez és alakjához, így az utólagos módosításokat is gyorsan végre lehet hajtani. Az Inventor Professional “Skeleton” modellezési technikáját alkalmazva, a szabványos profilok elhelyezésekor csak egy alaptestre van szükség. Az alaptest élei és vázlatai egyértelműen meghatározzák a vázelemek méretét és pozícióját. Az alaptest változtatásának hatására a szoftver újraszámolja az alkatrészeket, ezért azok javításával, újrakényszerezésével nem kell foglalkozni. A szelvények elhelyezésénél ki lehet választani a profil nevezetes fogópontjait, amit eltolási és elforgatási értékekkel tovább lehet pontosítani.

A beépített eszközökkel a többszörös elágazások, valamint a sarok- és végkialakítások könnyen elkészíthetők. A gérvágásoknál, felülettel történő metszéseknél, vagy felületig való meghosszabbításnál hegesztési hézagokat is lehet definiálni. A modellt ezt követően hegesztési varrattal és hegesztési információkkal lehet ellátni. A szelvények között minden szabványos alakú és méretű változat megtalálható, azonban ez az adatbázis tetszőlegesen bővíthető egyedi vagy saját profilokkal. A feltöltött elemek lemezből hajlított alkatrészek is lehetnek, ebben az esetben a vázszerkezet elkészültét követően az össz lemezszükséglet is lekérdezhető.

Túlléphet a vázlatok és kényszerezés szintjén, felgyorsíthatja munkáját, ha olyan alkatrészekkel dolgozik, melyek logikai kapcsolatokon, nem pedig geometriai leírásokon alapulnak. A mérnöki kézikönyv, a gépészeti számítások és a részegységkészítők az új tervezést segítő eszközök, a Design Accelerator részei, amelyek segítik a valós attribútumokon, például a sebességen, teljesítményen és anyagjellemzőkön alapuló alkatrész- és összeállítás-létrehozási folyamatok automatizálását. A gyakran használt gépelemek tervezését, elemzését és létrehozását funkcionalitási és specifikációs követelmények alapján végezheti el. Valós tulajdonságokon alapuló alkatrészeket és összeállításokat hozhat létre, és olyan feltételeket alkalmazhat, mint például a teljesítmény, sebesség, nyomaték, anyagjellemzők, üzemi hőmérséklet és kenési feltételek.

Az Inventor Professional részegységkészítő eszközei megoldást kínálnak a gépészeti tervezés során leggyakrabban előforduló problémákra. A Design Accelerator segítséget nyújt többekközött csavar- és reteszkötések, tengelyek, fogaskerék-, szíj-, lánc- és csigahajtások tervezésben, vagy akár a csapágykiválasztásban egyaránt. Az automatikus modellgenerálás mellett nagy segítséget jelent, hogy az iparban alkalmazott mérnöki számításokra és ellenőrzésekre is lehetőség van, valamint a szoftver figyelmeztet az esetleges konstrukciós hibákra is.

Az Inventor Professional speciális környezetet kínál a lemezalkatrészek hatékony tervezésére, ahol a modellező eszközök az iparban alkalmazott lemezalakító technológiák szerint lettek kidolgozva. A szofvter automatikusan generálja az alkatrész terítékét, ami közvetlenül felhasználható a szükséges műszaki dokumentáció elkészítésre, gyártásra és anyagszükséglet számítására egyaránt.A modell tulajdonságait befolyásoló paramétereket részletesen be lehet állítani a felhasznált anyagnak és technológiának megfelelően, így biztosítva a gyárthatóságot és a minden feltételt kielégítő készterméket. A stílusban megadott hajlítási sugár, hajlítási kicsípés, sarokkialakítás, és egyéb jellemzők kihatással vannak az alkatrész egészére, így az utólagos módosítások könnyen elvégezhetők egy-egy paraméter átírásával. A teríték számításánál konstans hajlítási tényezőt, speciális egyenletet, vagy hajlítási táblázatot egyaránt meg lehet adni a semleges szál helyének pontos leírásához.

A hagyományos lemezalkatrészek mellett speciális légtechnikai átmenetek, elszívók, anyagtovábbító berendezések, surrantók, stb. bonyolult formáinak előállítása is egyszerű az Inventorral. Az átmenet kialakításánál megadható, hogy a kívánt geometria élhajlítással vagy sajtolással, hengerítéssel készül. Előbbi esetben az átmenet a beállított pontosságtól függően több kiadódó számú hajlítással lesz közelítve, míg utóbbi esetben az átmenet és ezáltal a teríték is analitikusan készül el.
A lemezeken gyakran előforduló kivágásokat, illetve sajtolt vagy mélyhúzott formákat egyszerűen be lehet illeszteni az elemtárból, ami tetszőlegesen bővíthető. Modellezés közben a lemezalkatrész kiteríthető, majd a megfelelő módosításokat követően visszahajtható, így a terítéken felhelyezett formákat az Inventor visszaszámolja az összehajtott modellre.

Ezzel a megoldással biztosítani lehet, hogy amelyik geometria a gyakorlatban a terítékre kerül fel, majd a hajlítás során deformálódik, az a összehajtogatott modellben is pontosan kerül kialakításra.
Az elkészült lemezalkatrész modelljéről és terítékéről egyaránt készíthető asszociatív műszaki dokumentáció, ami a modell minden változását követi. A rajzon feltüntethetők a méretek mellett a hajlítási középvonalak, a hajlítások szögértékei, valamint a sajtolt-, mélyhúzott, alakzatok pozíciója és paraméterei is. Az Inventor automatikusan számolja a teríték befoglaló méreteit és a szükséges lemezmennyiséget egyaránt. Ezek az értékek feltüntethetők a műhelyrajzon, valamint komplett konstrukció esetén az egyes lemezalkatrészek terítékének anyagszükséglete is összegezhető.

Az Inventor Professional nem csak a tervezésben segít, hanem a konstrukció ellenőrzésében is. A végeselem analízis során meg lehet vizsgálni, hogy az alkatrész vagy szerkezet hogyan reagál az igénybevételekre, illetve az eredmények figyelembevételével optimalizálni lehet a modellt és ezáltal minimalizálni lehet a költségeket.

A végeselem analízis eszközeivel alkatrészek és szerelt, illetve hegesztett konstrukciók egyaránt vizsgálhatók. A feladat lehet a szerkezetben ébredő feszültségek és deformációk ellenőrzése, saját frekvenciák lekérdezése, vagy méretoptimálás. Ugyanazon modellhez több tanulmányt is hozzá lehet rendelni és azokat közvetlenül össze lehet hasonlítani, így gyorsan ellenőrizni lehet különböző terhelések eredményét.

Az Inventor automatikusan felismeri a kapcsolódó felületeket így nagyon könnyen be lehet állítani az alkatrészek közötti kontaktokat. Pontosan definiálható, hogy a szerkezet egyes komponensei hegesztve vannak, elcsúszhatnak egymáson, vagy esetleg teljesen elválhatnak egymástól, ezzel is biztosítva a minél pontosabb eredményt.

A szoftver alkatrészenként határozza meg a háló méretét a felhasználó által beállított tulajdonságoknak megfelelően, így biztosítva az optimális hálózást. A számítást megelőzően megadhatók  konvergencia kritériumok, ennek megfelelően a szoftver addig ismétli a numerikus számítást és finomítja a hálót, amíg az eredmény a beállított hibahatáron belül nem marad.

A végeselem analízis számára a dinamikus szimuláció egyes időpillanataiban érvényes terhelések is átadhatók, így az alkatrészeket egy mozgás kritikus helyzeteiben is lehet ellenőrizni.

Az Inventor Professional részét képezi egy olyan eszköztár, melynek parancsai a műanyagalkatrészeknél előforduló speciális alaksajátosságok gyors kialakítását teszik lehetővé.

A műanyag burkolatokon gyakran előforduló szellőzők viszonylag komplex geometriáját egyetlen vázlattal lehet definiálni. A vázlat tartalmazza a kontúrt, a hossz- és keresztirányú bordák nyomvonalait, valamint szükség esetén a szigeteket is. A szoftver a vázlat elemeit automatikusan vetíti az alkatrész felületére és ott elkészíti a bonyolult térbeli formát.

A csavarok számára kialakítandó tubusok minden paraméterét egyetlen parancs tartalmazza, így a pozícionálásához csak a középpontokat kell megadni. A tubus létrehozása során ki lehet választani, hogy az apa vagy az anya kerül kialakításra és az alap méreteken felül megadható a bordák száma, a lekerekítések, a kilökési ferdeség, stb.

Sok esetben szükség lehet sík, illeszkedő felületek kiképzésre az egyébként bonyolult geometrián. Ilyen esetekben szintén csak egy vázlatra van szükség, ami megadja a kontúrt. A szoftver úgy alakítja ki a kívánt felületet, hogy ahol kell hozzáad, ahol kell elvesz anyagot.

A Plastic Features eszköztárban megtalálható egy újfajta lekerekítés is, amely nem csak műanyag alkatrészeknél lehet hasznos. A Rule Fillet nem élhez kötött, hanem rugalmasan testreszabható szabályokon keresztül alaksajátosságokhoz, így sokkal nagyobb szabadságot biztosít az élkialakítások esetén.

Az eszköztárban megtalálhatók még a bepattanó kötések, valamint a peremezés, melyek paraméterei szintén egyetlen parancsban megadhatók.

Az Inventor Professional a műanyagalkatrészek kialakításától a fröccsöntőszerszám tervezésén és a fröccsöntési folyamat szimulációján keresztül a teljes műszaki dokumentáció elkészítéséig megoldást kínál a mérnökök számára, így egyetlen rendszerben megoldható a teljes folyamat minden lépése.

Az eszköztár az iparban megszokott tervezési folyamat lépései szerint lett kialakítva és ehhez a modelltörténet is kiválóan igazodik. A konstrukció-készítés kulcsfontosságú feladatai automatizálhatók, így értékes időt spórolhat meg. A nagyméretű integrált gyártói adatbázisból közvetlenül illeszthetők be a MEUSBURGER, HASCO, FUTABA, stb. gyártók szerszámházai és egyéb komponensei.

A szoftver segítséget nyújt az oldalferdeségek ellenőrzésében, az osztófelület, valamint az ömledék- és hűtőcsatornák kialakításában, valamint a szerszám komponenseinek interaktív beillesztésében is. Az elkészült szerszám asszociatívan követi a műanyag alkatrész modelljének minden változását, így az utólagos módosítások egyszerűen elvégezhetők.

Az integrált Moldflow fröccsöntési szimuláció segítségével megvizsgálható és optimálható a műanyag alkatrészek fröccsöntéshelyes kialakítása, valamint a gátak száma és elhelyezkedése, amelyet a megfelelő műanyag-alapanyag kiválasztása után a szerszámüreg kitöltésének vizsgálatával lehet ellenőrizni. A megfelelő alapanyag kiválasztását több mint 8000 anyagot tartalmazó adatbázis segíti.

A jó minőségű, valósághű renderelések és animációk létrehozásával bemutathatja a tervezési koncepciót, valamint javíthatja a kommunikációt és csökkentheti a fizikai modellek szükségességét. Az Autodesk Inventor Studio segítségével egyszerűbben férhet hozzá ehhez a speciális és általában drága funkcionalitásához, anélkül, hogy el kellene sajátítania egy különálló alkalmazás használatát.

Az Inventor Studio részletes beállítási lehetőséget kínál a megvilágítások, textúrák, kameraszögek és mozgások, valamint a környezet tekintetében egyaránt. Az egyszerű kezelőfelülettel ellátott professzionális eszközök lehetővé teszik, hogy a felhasználók gyorsan és hatékonyan készítsenek jó minőségű képeket és videókat a konstrukció fejlesztésének bármely fázisában.

A hagyományos kamera- és alkatrész mozgatások mellett, az összeállítási kényszerek és paraméterek változtatására, valamint komponensek láthatóságának és fényforrások tulajdonágainak módosítására is van lehetőség. Az egyes lépések indítása, leállítása és ez esetleges áttűnések könnyen összehangolhatók az időskála segítségével. Az Inventor Studio és a dinamikus szimuláció lehetőségeinek összehangolásával minden tekintetben valósághű animációk készíthetők.

Az Inventor speciális eszközeivel merev, hajlított és rugalmas csőhálózatokat egyaránt könnyedén lehet készíteni. A tervezőnek csak az útvonalak megadásával és az alkalmazott szabványok beállításával kell foglalkozni, az alkatrészeket a szoftver automatikusan generálja és illeszti a megfelelő helyre. A különböző berendezések, tartályok, fittingek összekötésében is segít a rendszer, az így kialakított útvonalak folyamatosan frissülnek a környezet változásának függvényében.

A csőhálózatok egyszerű kezelhetőségét a tervező által definiált szabályok biztosítják. Ezek a szabályok tartalmazzák a csőszakasz jellegét a beépíthető csövek típusát, maximális és minimális hosszát, a szoftver által automatikusan beillesztett könyökidomok típusát és más fontos paramétereket. Minden csőszakaszhoz más és más szabályt lehet rendelni és a szabályok módosítása után a szoftver újraszámolja az érintett útvonalakat.

Újabb idomok beillesztése esetén a program az érintett csőszakaszt módosítja, kettéosztja, vagy szükség esetén törli és ezeket fájlszinten is kezeli. A beállított szabályoknak megfelelően a fittingek csatlakozó elemei is automatikusan beillesztésre kerülnek, így a karimák, tömítések is felkerülnek a csőszakaszra.

A tartalomközpont tetszőleges mértékben bővíthető saját, vagy más gyártók elemeivel és az így készített adatbázis másokkal is megosztható. Az így elkészített idomok, tolózárak, szelepek a többi szabványos elemhez hasonlóan használhatók fel.

Az összeállításokhoz hasonlóan teljes értékű rajzi dokumentációt lehet készíteni, akár a teljes csőhálózatról, akár annak egyes szakaszairól. A darabjegyzékben feltüntethető a különböző szabványú csövek összesített hossza és darabszáma, ezen adatokat az Inventor automatikusan frissíti minden módosítást követően.

Érdekel az Autodesk Inventor Professional szoftver, ajánlatot kérek!

Az Autodesk-termékekre való előfizetés rugalmas kezelést és egyszerűbb hozzáférést biztosít az eszközökhöz és technológiákhoz!

Műszaki támogatás: hozzáférés a támogatási szakemberekhez, távoli segítségnyújtás és online erőforrások használatának lehetősége.

Naprakész szoftver: maradjon versenyképes a legújabb fejlesztésekhez és a frissítések révén a teljesítmény-javításokhoz való azonnali hozzáféréssel.

Rugalmas futamidők: használja a szoftvert, ameddig csak szüksége van rá, egy vagy három évig terjedő futamidőkkel vagy használatalapú konstrukcióval.

Adminisztrációs eszközök: könnyedén kezelheti a szoftverlicenceket, a helyeket és a használatot az Autodesk-fiókjából.

Töltse le az Inventor 2024 ingyenes, 30 napos próbaverzióját!

Dolgozzon a tervezési és mérnöki eszközök teljes készletével!

Név:* E-mail cím:*
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Arkance Systems HU Kft. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megérettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.:*

Az újdonságokról az Autodesk LIVE 2023 virtuális eseményen és az Arkance Systems által szervezett további eseményeken is tájékozódhat.

Reméljük, hogy az Inventor számos funkciója meghozzák a kedvét ahhoz, hogy Ön és vállalata kihasználva az újabb és újabb tervezési technológiák előnyeit új szintre emeljék tervezési hatékonyságukat. Keresse kollégáinkat egy személyes konzultációra, hogy az iparágban jártas szakértőink támogatást nyújtsanak Önnek.

Vegyen részt az általunk nyújtott szakmai képzéseken, hogy a megszerzett tudást azonnal kamatoztatni tudja munkájában! Hamarosan induló intenzív alapozó és haladó tanfolyamainkról további információt ITT talál.

Legyen tagja Facebook közösségünknek vagy LinkedIn üzleti oldalunknak, csatlakozzon Youtube csatornánkhoz és iratkozzon fel Hírlevelünkre, hogy naprakész információt kapjon a legfrissebb Autodesk újdonságokról, promóciókról és szakmai blogjainkról.

Kapcsolattartó:

Farkas Attila
Értékesítési és technikai tanácsadó,
szoftverfejlesztő
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com